Skip navigation MENU

Privacy statement

Pro Life Zorgverzekeringen is een onderdeel van Achmea, een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. In de huidige samenleving vallen allerlei zekerheden weg, maar ontstaan ook nieuwe kansen en mogelijkheden. En daarin maakt u uw eigen keuzes. Keuzes die u helpen in uw individuele ontplooiing en bij het realiseren van uw wensen en idealen. U zoekt daarbij samenwerking met deskundige partijen, die oplossingen bieden waarop u kunt vertrouwen. Onderdeel van dit vertrouwen is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Achmea staat hier vierkant achter.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de afhandeling van uw aanvraag, relatiebeheer, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere relevante producten en diensten. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Pro Life Zorgverzekeringen, Postbus 709, 3800 AS Amersfoort.

Ons privacybeleid

Als Achmea Holding N.V., nader aan te duiden als Achmea Groep, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars en de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor zorgverzekeraars. De Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap is ontwikkeld door de gezamenlijke zorgverzekeraars en wordt onderhouden door brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (www.zn.nl).
Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van de AP. Wanneer u zoekt op ‘Achmea’ (in het veld ‘Naam bedrijf / verantwoordelijke’) ziet u alle meldingen die geregistreerd zijn door Achmea.

Verwerking bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over de gezondheid bij de aanvraag van een zorgverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan vragen wij altijd eerst uw toestemming. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Een ander voorbeeld gaat over strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kunnen wij vragen naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij vragen alleen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Basisverzekering

Vraagt u een basisverzekering aan, dan maken wij voor de acceptatie geen gebruik van risicoselectie. Voor de basisverzekering geldt een wettelijke acceptatieplicht. Bij enkele aanvullende verzekeringen geldt wel risicoselectie.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea Groep tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op de website van Stichting CIS.

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door uw gegevens op te vragen bij Pro Life Zorgverzekeringen, Postbus 709, 3800 AS Amersfoort. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons vragen om deze te corrigeren of te verwijderen.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ´cookies off´ in te stellen. Accepteert u de cookies, dan blijven die gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Alle onlineformulieren zijn beveiligd conform de daarvoor geldende wetgeving. U kunt dit controleren door in het formulier via uw rechtermuisknop op ‘eigenschappen’ te klikken. Dan ziet u dat het formulier verzonden wordt via een beveiligd https-adres. Lees meer over de veiligheid van onze internetdiensten.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen

Voor vragen over de wijze waarop Achmea omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacy Compliance Officer van Achmea:

Postadres
Achmea B.V.
T.a.v. de privacymanager
Postbus 866
3700 AW Zeist

E-mail: privacymanager@achmea.nl

Wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker, gebruiksvriendelijker te maken en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen, onder andere door analyse van uw bezoekersgedrag. Zo kunnen we u ook buiten deze website relevante aanbiedingen doen. Wanneer u op 'Ok, sluiten' klikt, accepteert u onze cookies. Klik op 'Instellingen wijzigen' om uw cookie-voorkeuren aan te passen en voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website.
Annuleren